เกี่ยวกับเรา

창조적 정신과 첨단기술의 정상을 추구하는 P&I입니다.

ยินดีตอนรับ

ทางบริษัทมีความเชียวชาญผลิตภัณฑ์ Master batch และ PE Foam และทางบริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตพลาสติกและ

ผลิตภัณฑ์โฟมชนิดต่างๆ ซึ่งจากประสบการณ์จะทำให้ทางบริษัทพัฒนาสินค้าตัวอื่นๆ ได้อย่างดี

ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้ามาชมบริษัทของเรา

주식회사 P&I 대표이사 정민화