ผลิตภัณฑ์

MEGA MI-CELL MASTER BATCH
ใช้ LDPE เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการทำโฟม

Product Photos

“Master batch" หมายถึงวัตถุดิบที่อยู่ในรูปของเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบและสารเติมแต่งขั้นพื้นฐานของพลาสติกที่มีการหมักและกระจายตัวที่ความเข้มข้นสูงเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ง่ายขึ้น

Manufacturing standard

ADCA-A ADCA ผสมกับ Bowing Agent ซึ่งมีอุณหภูมิสูงทำให้ผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวได้หลายแบบและเซลล์ของผลิตภัณฑ์จะได้สวยกว่าส่วนผสมอื่น
ADCA-B ADCA ผสมกับ Bowing Agent ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำทำให้ผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวได้หลายแบบ
ADCA-C Bowing AgentผสมกับCross linked Agent ซึ่งจะพัฒนาให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น
DCP Cross linked Agent
FE สารกันไฟลาม ผ่าน RoHs
M-2 Additive Agent เป็นสารช่วยละลาย Bowing Agent
ZO Additive Agent ผสมกับ Cross linked Agent ให้คุณภาพที่ดีขึ้น
AO ANTI OXIDANT