ผลิตภัณฑ์

MEGALON FOAM SHEET
เราใช้ Cross linked เพื่อทำให้ ผลิตภัณฑ์PE Foam มีความพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฉนวนท่อแอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพื้นและผนัง และผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมาย

Product Photos

“ Megalon foam sheet ” is a Chemically cross-linked polyethylene foam product. Megalon is used in various industries and is also used as a part of many necessities for living.

Product Specification

1.Thickness : 3mm to 15mm ( Single Layer ) and > 15mm to 50mm. ( Multi Layers )

2. Max. Width : 1,500mm.

3. Length : 50~300 mtrs.

4. Color : Gray , Black , White (Ivory) or on any request

Properties

1. Density : 0.025 to 0.2g/㎤

2. Thermal Conductivity : 0.028 to 0.035 W/mK

3. Workable Temperature : Type 1 : 70C, Type 2 : 120 C

4. Water Absorption (%) : ≤ 1%

5. Flammability : UL HF-1

6. RoHS Free : Passed

 

Insulator : Indepenent cellular structure increase insulating effect

Shock absorbent : Relieves the received shock easily

Eco-friendly : Non toxic , odorless Eco- friendly product

Processing ability : It is made of soft material making it easy to form various shapes

Durablity and weatherproof : Quality of the material does not change overtime due to chemically durablity.

Waterproof/buoyancy: Being used as a buoy or life vest due to excellent water proof and buoyancy ability.

Area of Applications

1. Automotive

- Door panel, side panel, Gasket, Air duct

2.Construction industry

- Air conditioner Tube, Pipe insulation, Roof insulation, Duct insulation, Heat refection insulation Sound proof flooring, Flexible absorbent pipe cover, Floor insulator

3.General merchandise

- Insulation wall paper, Mattresses, Fruit and vegetable packaging, life vest