ผลิตภัณฑ์

FOAM ART WALL

Product Photos


Foam Art Wall เป็นศิลปะบนผนังที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับ อาคาร สำนักงาน เป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง และสามารถใช้ตกแต่งติดผนังป้องกันเชื่อราภายในบ้านได้